Tập huấn khởi nghiệp cho phụ nữ huyện Duy Xuyên

Thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 50/KH-BTV ngày 20/12/2017 của BTV Hội LHPN huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về triển khai Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2018 và Kế hoạch số 52/KH-BTV ngày 20/12/2017 của BTV Hội LHPN huyện Duy Xuyên về triển khai Đề án 939 về “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018”.

nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu

Tập huấn khởi nghiệp cho phụ nữ và áp dụng coaching trong doanh nghiệp

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Duy Xuyên dự kiến tổ chức 1 lớp truyền thông cho cán bộ, Hội viên phụ nữ trên địa bàn về 2 nội dung:

– Buổi sáng:

  • Nội dung: Tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh cho Phụ nữ (nhằm nâng cao nhận thức về kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính).
  • Đối tượng: Phụ nữ có ý tưởng kinh doanh tại địa bàn và nữ CNVC-LĐ.

– Buổi chiều:

  • Nội dung: Kiến thức hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.
  • Đối tượng: Cán bộ, HVPN nòng cốt

Để buổi truyền thông được thành công, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện trân trọng kính mời Chị Nguyễn Thị Tú Oanh – Công ty TNHH Đào tạo và phát triển Thiên Tài Việt hỗ trợ giúp cho Hội truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến 2 nội dung nói trên với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Thời gian Hội nghị: 1 ngày, bắt đầu lúc 7h30, ngày 12/7/2018
  • Địa điểm: Hội trường Cơ quan Mặt trận và đoàn thể huyện Duy Xuyên.

Một số hình ảnh của lớp học

Khi đến lớp, Oanh thấy chị em ở tỉnh ham học quá. Ai cũng mang bút vở, ghi ghi chép chép, thảo luận, phát biểu có thua gì thành phố đâu. Oanh ước làm sao có thật nhiều chương trình thiết thực, bổ ích giúp cho chị em nhà mình thêm nữa. Nhằm nâng cao năng lực bản thân cũng như phát triển kinh doanh đóng góp cho sự phát triển của gia đình và xã hội.

nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-1nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-2nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-3nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-4nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-5nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-6nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-7nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-8nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-9nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-10nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-11nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-12nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-13nang-cao-nang-luc-khoi-nghiep-cho-phu-nu-duy-xuyen-14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *