Cảm nhận của khách hàng – Hoàng Phạm Thúy Phương

Qua chương trình này tôi đã khai mở ra cho

mình  phần  nào về vấn  đề khởi  nghiệp.  Tuy chưa được đi sâu vào nhưng ở đây tôi có thể hình dung ra đôi chút về con người  và mục tiêu của chính mình. Chị Oanh đảm bảo được cho chúng tôi đi hết buổi học rất thoải mái và làm cho chúng tôi dễ hiểu bài hơn. Tôi mong rằng sắp tới sẽ tham gia được nhiều chương trình của chị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *