Cảm nhận của khách hàng – Nguyễn Mạnh Hải

Sau khi được coaching thì tôi có một số cảm

nhận sau: Thấy được mình cần hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Thấy được một số sai làm của mình trước đây. Thấy được điểm yếu, thiếu sót của bản thân. Thấy  rằng mình cần thay đổi, để bản thân tốt hơn, xã hội tốt hơn và cần lan tỏa cộng đồng. Cám ơn chị Oanh rất nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *