Thấu Hiểu 5 Ngôn Ngữ TÌNH YÊU

Mỗi lần tranh cãi với người yêu, bạn ước chi họ đọc được suy nghĩ của mình? Giá như họ biết bạn đang cảm thấy thế nào, họ sẽ thôi không gây chiến nữa. Đó chính là ý tưởng đằng sau “những ngôn ngữ tình yêu”: giúp bạn thấu hiểu cách người thân hành xử. Ý tưởng là: mỗi chúng ta đều bộc lộ hay cảm nhận tình yêu theo nhiều cách khác nhau, và thấu hiểu sự khác biệt đó sẽ cự kì hữu ích cho mối quan hệ của bạn. Trên thực tế, ấy là một trong những cách giản đơn nhất để nuôi dưỡng nó.youtube